Kültür

Türk Kültürü

Kültür Hakkında Bilgi

Araştırmacılara göre kültür tanımlamaları, Kültür ve Medeniyat kavramı hakkın da bilgiler Kültür: Günümüz Türkçesinin en önemli kavramlarından birisi kültür dür. Kültürün önemli oluşu, sadece...
>

Kültür Nedir?

Kültür bir milletin maddi-manevi değerleri: Bir milletin bütün sanat faaliyetlerinin, inançlarının, örf ve adetlerinin, anlayış ve davranışlarının, toplamı o milletin kültürüdür. Buna manevi...
>

Atatürk ve Türk Kültürü

1.GENEL: Kültürün birkaç tanımı vardır. En önemli 3 tanım şöyle ifade edilmiştir: - “Düşünceyi zenginleştiren, zevki incelten bilgilerin tümüdür.” - “Bir ulusa niteliklerini veren, bir başka...
>

Genel Türk Kültürü

Orhun Abideleri

Göktürk Devletinden kalma, 7 ve 8. asra ait en eski taş kitabeler. Üzerinde, Türk Edebiyatının ilk örnekleri bulunan “bengü taşları”dır. Moğalistan’ın kuzey-doğusunda, eski Orhun Nehri yatağına...
>

Eski Türklerde Devlet Yönetimi

A) DEVLET: İslamiyet'ten önce Türkler devlete İL veya EL demişlerdir. Hükümdarların Ünvanları: Türkler Hükümdarlarına Şanyü, Tanhu, Hakan, Han, Yabgu, İlteber, İdi-kut, Erkin gibi ünvanlar...
>

Eski Türklerde Toplum ve Aile

Türk toplumu, Oguş : Aile Urug :Soy=Aileler birliği Bod(Boy) :Kabileler Budun : Millet denilen birimlerden oluşuyordu. Boyların başında bulunan BEY'ler, töreye göre boyu idare ederlerdi....
>

Eski Türklerde Ordu

Türk Ordusunun başlıca özellikleri şunlardı. a)- Türk ordusu ücretli değildi. b)- Türk Ordusu daimiydi. (Kadın-erkek her an savaşa hazırdı.) c)- Türk Ordusunun temeli ATLI askerlerden meydana...
>

Eski Türklerde Din

Göktanrı Dini Türklerin İslamiyet'ten önceki dini Göktanrı diniydi. Bu dine göre Türkler, * Tek bir Tanrının evreni yarattığına ve gökte oturduğuna inanıyorlardı. * Öldükten sonra...
>

Eski Türklerde Ekonomi ve Sosyal Hayat

Sosyal Hayat Hun ve Göktürklerde sosyal yapı, göçebe hayata dayalıydı. Bu nedenle Türkler çadırlarda (yurt, otağ) yaşarlar ve bu çadır Türk aile birliğinin kutsal bir sembolü sayılırdı Türk...
>

Eski Türklerde Dil ve Edebiyat

Türkçe, Ural-Altay dilleri ailesindendir. Türk yazısının ilk örneğine VIII. yüzyıl başlarından itibaren Orhun Yazıtları'nda rastlanılmaktadır. ( Bu yazıtlarda görülen Türkçe gelişmiş bir...
>

Altın Elbiseli Adam

1970 yılında, Kazakistan'da Alma-Ata'nın 50 km. kuzeyinde bulunan Esik kasabasında, garaj yapmak ve yol açmak için alçak bir tepenin düzeltilmesine karar verildi ve kazı başladı. O tarihe kadar...
>

Türk Otağı

Otağ - Türklerde Hakan Çadırı. Büyük ve görkemli çadır. Otak (Otav) veya Otu (Otuv) da denir. Çadırdan farkı, yuvarlak ve süslü olmasıdır. Osmanlı’da Padişah çadırlarına bu ad verilmiştir....
>

Türklerde Bozkır Kültürü

Türk tarihinin ilk safhası daha ziyade Asya ve Avrupa bozkırlarında geçmiştir. Bunun hiç şüphesiz en önemli sebebi Türk'lerin bu tabii yaşam şartlarını sevmeleri olmuştur. Bu sebepten düşünce...
>

Tuğrul Kulesi İhtişamıyla Çağlara Meydan Okuyor

Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucusu Tuğrul Bey'in İran'daki anıtmezarı ihtişamıyla çağlara meydan okuyor. Büyük Selçuklu Devleti’nin kurucusu Tuğrul Bey'in (995-1063) İran’daki anıtmezarı...
>

Gelenek ve Göreneklerimiz (Konya)

KONYA Gelenek ve Görenekleri Eskiden Konya’lı bir ailenin dört mevsimine göre ayrılmış bir takım adet ve gelenekleri vardı. Bunlar halen bazı yerli ailelerde kısmın görülmektedir. İlkbaharda,...
>

  

Sayfa Bülteni

Soru ve görüşleriniz için yorum yapın: