Edebiyat

Edebiyat Hakkında

Edebiyat Nedir?

Edebiyat, Alm. Literatur (f), Fr.Littérature (f), İng. Literature., düşünce, duygu ve hayallerin sözlü veya yazılı olarak güzel ve tesirli biçimde anlatılması sanatı. Okuyana estetik bir tat vermek...
>

Edebiyat Hakkında

Edebiyat tarihi, bir ulusun çağlar boyunca meydana getirdiği ebebi eserleri inceleyerek, düşünceler ve duyguda izlediği yolu, geçirdiği evreleri bize tanıtır. Bu bakımdan uygarlık tarihinin önemli...
>

Edebiyat Hakkında Bilgi

Edebiyat; insan ve toplum yaşantısının duygu ve düşüncelerin, söz ve yazıyla etkili biçimlerde anlatımını amaç edinen sanat türüdür. Belirleyici ve kısa olmaları istenen tanımları kesinleştirdikçe...
>

Edebiyat

Cumhuriyet Edebiyatı Genel Özellikleri

Akımlar - Şairler - Yazarlar * Aruz ölçüsü bırakılmıştır. Serbest ölçüve hece ölçüsü kullanılmıştır. * Dilde sadeleşme hareketi başarıya ulaşmış ve İstanbul Türkçesi...
>

Milli Edebiyat Dönemi

II. Meşrutiyet'ten sonra başlayan ulusçuluk akımı her alanda olduğu gibi edebiyatta da kendisini göstermiş ve "Milli Edebiyat" akımı ile ulusal kaynaklara dönülme ilkesini benimsemiştir. 1911'de...
>

Fecri Ati Edebiyatı Topluluğu Özellikleri

Sanatçıları, Şairleri, Temsilcileri (1909 - 1912) Fecri Ati Edebiyatı Özellikleri, Temsilcileri, Fecr-i Ati Şiiri 24 Temmuz 1908'de ilan edilen II. Meşrutiyet'ten sonra ülkede canlı ve hareketli...
>

Servet-i Fünun Edebiyatı

Recaizade Mahmut Ekrem'in önderliğinde Servet-i Funun Dergisi etrafında toplanan bazı gençler Tevfik Fikret'in derginin başına getirilmesiyle edebi bir topluluk özelliği kazanır. Sonraları Cenap...
>

Tanzimat Dönemi Edebiyatı ve özellikleri

Tanzimat Fermanının ilanından sonra bu edebiyatın tohumları serpilmeye başlamıştır. Batılı tarzda ilk eserler bu dönemde verilmeye başlanmıştır. Hak, adalet, özgürlük, vatan kelimeleri bu...
>

Türk Halk Edebiyatı ve Özellikleri

Türkçede, Tanzimat'tan (1839) sonra kullanılmaya başlayan edebiyat terimi, daha önceki zamanlarda edeb ilmi adıyla tanınıyordu. Şinasi ve Namık Kemal gibi Tanzimatçılar Batı'da gördükleri...
>

İslamiyetin Kabulünden Sonraki Türk Edebiyatı

Talas savaşından sonra Türkler kabileler halinde Müslüman olmaya başlamıştır. Karahan Devletinin hükümdarı Satuk Buğra Han zamanında İslamiyet resmi din olarak kabul edilmiştir. (942) Bu...
>

İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatı

İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatı dönemini genel hatlarıyla ikiye ayırabiliriz. 1. Sözlü Edebiyat ( ? - 8.yy) 2. Yazılı Edebiyat (8.yy - 12.yy) İslamiyet öncesi Türk edebiyatı,...
>

Türk Edebiyatının Dönemleri

1) İSLAMİYETTEN ÖNCEKİ TÜRK EDEBİYATI a) Sözlü Edebiyat b) Yazılı Edebiyat 2) İSLAMİYETİN KABULÜNDEN SONRAKİ TÜRK EDEBİYATI a) Divan Edebiyatı b) Halk Edebiyatı Anonim Türk Halk...
>

Türk Edebiyatında İlkler

1. İlk Hikâye Örneği- Letaif-i Rivayat - Ahmet Mithat Efendi -1870 2. Batılı Anlamda İlk Hikâye Denemesi - Küçük Şeyler- Sami Paşazade Sezai - 1892 3. İlk Naturalist Eser - Zehra - Nabizade...
>

  

Sayfa Bülteni

Soru ve görüşleriniz için yorum yapın: