Kültür

Türk Kültürü

Kültür Hakkında Bilgi

Araştırmacılara göre kültür tanımlamaları, Kültür ve Medeniyat kavramı hakkın da bilgiler Kültür: Günümüz Türkçesinin en önemli kavramlarından birisi kültür dür. Kültürün önemli oluşu, sadece...
>

Kültür Nedir?

Kültür bir milletin maddi-manevi değerleri: Bir milletin bütün sanat faaliyetlerinin, inançlarının, örf ve adetlerinin, anlayış ve davranışlarının, toplamı o milletin kültürüdür. Buna manevi...
>

Atatürk ve Türk Kültürü

1.GENEL: Kültürün birkaç tanımı vardır. En önemli 3 tanım şöyle ifade edilmiştir: - “Düşünceyi zenginleştiren, zevki incelten bilgilerin tümüdür.” - “Bir ulusa niteliklerini veren, bir başka...
>

Genel Türk Kültürü

Gelenek ve Göreneklerimiz (Karaman)

KARAMAN Gelenek ve Görenekleri DÜĞÜN 20. yüzyıl başlarına kadarki zamanlarda, Karaman’daki düğünlerin, bir çok yere nisbetle, çok üstünlüğü, debdebesi ve şatafatı vardı. Karaman düğünleri;...
>

Gelenek ve Göreneklerimiz (Eskişehir)

Eskişehir Gelenek ve görenekleri DOĞUM Doğum bir şenlik, sevinç nedeni olarak karşılanır. Kırsal kesimlerde doğumlar genellikle evde olur. Doğumu ebe yaptırır. Doğum sırasında, ebeye yaşlı...
>

Gelenek ve Göreneklerimiz (Çankırı)

Çankırı gelenek ve görenekleri DOĞUM Doğum zamanı yaklaşınca evin her tarafı temizlenerek güneş gören odalardan birisi süslenir. Çocuk doğduğunda göbeği kesilerek tuzlanır. Tuzlama işlemi...
>

Türk Halk Kültürü

Türk halk kültürü .halkın dil, kültür, duygu, düşünce ve beğenisiyle oluşturup yaşatılan, geçmişten günümüze gelmiş, toplum, insan ve doğa gerçeğiyle şekillenmiştir. Kültür mirası, insanlığın...
>

Türklerin Eski İnançları

Türkler birkaç bin yıl önce Avrasya'nın çeşitli bölgelerinde kendilerinin devletlerini oluşturdular. Bu devletlerden en güçlüsü MÖ III yüzyılda oluşturulan ve Kore'den başlamış Qaşqariyaya kadar...
>

Türk Kültürü'nün Tarihi ve Tanımı

Türk Kültürü denildiği zaman akıllara ilk gelen terim FOLKLOR’dur. FOLKLOR:  Folklor aslında en eski olan fakat en geç ortaya çıkarılan bilimdir. Folk-Halk, Lore-Bilim kelimelerinden oluşan...
>

Gelenek ve Göreneklerimiz (Malatya)

DOĞUM VE ÇOCUKLA İLGİLİ GELENEKLER Doğum; insan hayatının üç önemli safhasından ilkidir. Doğum-evlenme-ölüm... Bu önemli üç safha etrafında birçok gelenek görenek, adet, töre ve tören...
>

Gelenek ve Göreneklerimiz (Batman)

KIZ GÖRME VE KIZ İSTEME: Evlenmeler, görücü usülü ile yapıldığı gibi, gençlerin birbirlerini görüp tanımaları ile de yapılmaktadır. Evlenmede görücü usulünü anlatacak olursak; erkek tarafı...
>

Gelenek ve Görenek Nedir?

Gelenek:  Bir toplumda çok eskilerden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa aktarılan, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve...
>

  

Sayfa Bülteni

Soru ve görüşleriniz için yorum yapın: