Türk Destanları

Türk Destanları

Alpamış Destanı

Öntürklere ait, daha ziyade Kıpçak Türkleri tarafından anlatılan, lakin Özbek  Kongrat versiyonları da bulunan Türk destanı… Buna göre Alpamış Destanı; Kongrat ilinde halka önderlik eden...
>

Destanlar Genel Bilgi

Bütün dünya edebiyatlarında olduğu gibi Türk Edebiyatının da ilk örnekleri destanlardır. Türk edebiyat geleneği içinde “destan” terimi birden fazla nazım şekli ve türü için kullanılmış ve...
>

Oğuz Kağan Destanı

M.Ö. 500 ve sonrasına girmeden evvel, hem Türk tarihi hem de Dünya tarihi açısından önemi, hem de hakkında çıkan bir çok farklı görüş hasebiyle Oğuz Kağan Destanına bir göz atalım.... Öncelikle...
>

Timur ve Edige Destanı

İslamiyet’in Kabulünden Sonraki Türk Destanları Edige Destanı Bu destanda XIII. yüzyılda Hazar denizi kıyısında kurulan Altınordu Hanlığının XV. yüzyılda Timurlular tarafından yıkılışı...
>

Satuk Buğra Han Destanı

Müslümanlığın kabulünden Sonraki Türk Destanları Karahanlı hükümdarı Satuk Buğra Han X. yüzyılda İslâmiyet’i resmen devlet dini olarak kabul etmiştir. İslamiyet’ten sonra ilk teşekkül eden...
>

Yaratılış Destanı

Genel Bilgi Yaratılış destanı, dünyanın nasıl yaratıldığını, insan ırklarının nasıl meydana geldiğini ve şeytanın nasıl bir kötülüm unsuru olduğunu, Türklerin düşüncesine göre izah etmektedir....
>

Altay Tufan Efsanesi

Türk mitolojisinde, tufan ile ilgili örnekler Altay Türkleri’nin efsanelerinde yaşamaktadır. Altay Türkleri’nde, tufan efsanesinin bir kaç söyleyişi vardır. Aşağıda bu söyleyişlerden birine yer...
>

Alper Tunga Destanı

Orta Asya kökenli Türk mitolojisinde Yaradılış Destanı'ndan sonra bilinen en eski destan, Alp Er Tunga Destanıdır. Alper Tunga Kimdir? Destandaki izlerin, tarihi bilgilerle harmanlanmasınadan...
>

Köroğlu Destanı

Yöre: Bolu Hey hey efeler hey... Benden selam olsun Bolu Beyine Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır At kişnemesinden gargı sesinden Dağlar seda verip seslenmelidir. Hey hey gene de hey... Düşman...
>

Şu Destanı

Şu Destanı, Türkler'in en eski destanlarından biridir. Destanın kahramanı olan Şu, bilginlerin tahminlerine göre MÖ dördüncü yüzyılda yaşamış bir Türk kaganıdır. Şu Destanı'nın konusu,...
>

Manas Destanı

Kırgızlar arasında oluşan Manas Destanı, bugün de bütün canlılığı ile devam etmektedir. Manas destanının 11 ile 12. yüzyıllar arasında meydana geldiği düşünülmektedir. Bu destanın ana kahramanı...
>

Battal Gazi Destanı

İslamiyet’in Kabulünden Sonraki Türk Destanları M. S. 395 yılında Roma’nın ikiye bölünmesiyle, Frigya, Bizans toprakları bölümünde kalmıştır. Eskişehir ve çevresindeki şehirler, bu dönemde eski...
>

Danişmendname Destanı

İslamiyet’in Kabulünden Sonraki Türk Destanları Danişmendname Anadolu’nun Müslüman-Türklerin hakimiyetine girmesi hakkında yazılmış halk destanı. Danişmend Gazi ve Melik Gazi’nin...
>

Bozkurt Destanı

Bozkurt Destanı, bilinen en önemli iki Kök-Türk destanından biridir (ötekisi Ergenekon Destanı’dır; ayrıca Ergenekon Destanı’nın, Bozkurt Destanı’nın devamı olması güçlü bir olasılıktır). Bu...
>

  

Sayfa Bülteni

Soru ve görüşleriniz için yorum yapın: