Edebi Akımlar

Edebiyat Akımları

Edebiyat Akımları: Empresyonizm

İzlenimcilik... Empresyonizm, 19. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkan ve bütün sanat dallarını, özellikle resmi etkileyen akım. Doğadaki unsurların kişinin içinde oluşturduğu izlenimleri, duygusal...
>

Edebiyat Akımları: Kübizm Akımı

Pastik sanatlarda XX. yüzyılın başlarında Fransa’da ortaya çıkan, doğa biçimlerinin olduğu gibi yansıtılması gerekmediğini, onun plastik bir olgu olarak görülmesi gerektiğini öne süren,...
>

Edebiyat Akımları: Ekspresyonizm

Anlatımcılık... İnsanın iç dünyasında doğan duygulan anlatmaya önem veren bir akımdır. Romantizmin değişik şekli kabul edilir. XX. yüzyılın başında empresyonizme tepki olarak doğdu. Birinci...
>

Edebiyat Akımları: Dadaizm

Sanattan siyasete kurulu her düzeni anlamsız bularak yıkmaya çalışan sanat akımının adıdır. Taraftarına Dadaist denir. Dedaistier dil ve estetik kurallarını biryana iterek, başı boş bir yol...
>

Edebiyat Akımları: Sürrealizm

Gerçeküstücülük... Bir bunalım edebiyatı olan dadaizmden doğdu. Aklın kontrolünden kaçan şuur dışını, tesadüfe bağlı ruh durumlarını, düzensiz hayalleri, rüyaları, hezeyanları sanata aktarma...
>

Edebiyat Akımları: Egzistansiyalizm

Egzistansiyalizm ( Varoluşculuk) İnsanın, kendi değerini kendi yarattığını, dünyada kendisine yol gösterecek kendisinden başka hiç bir şey olmadığını iddia eden felsefî sistem, önce Alman...
>

Edebiyat Akımları: Fütürizm

FÜTÜRİZM (Gelecekçilik) Geçmişi ve alışkanlıkları terk ederek bu günün ve yarının dinamik, hareketli hayatını yeni bir üslupla anlatmayı gaye edinen sanat akımıdır. İtalyan şairi Filippo Tommaso...
>

  

Sayfa Bülteni

Soru ve görüşleriniz için yorum yapın: