Kültür

Türk Kültürü

Kültür Hakkında Bilgi

Araştırmacılara göre kültür tanımlamaları, Kültür ve Medeniyat kavramı hakkın da bilgiler Kültür: Günümüz Türkçesinin en önemli kavramlarından birisi kültür dür. Kültürün önemli oluşu, sadece...
>

Kültür Nedir?

Kültür bir milletin maddi-manevi değerleri: Bir milletin bütün sanat faaliyetlerinin, inançlarının, örf ve adetlerinin, anlayış ve davranışlarının, toplamı o milletin kültürüdür. Buna manevi...
>

Atatürk ve Türk Kültürü

1.GENEL: Kültürün birkaç tanımı vardır. En önemli 3 tanım şöyle ifade edilmiştir: - “Düşünceyi zenginleştiren, zevki incelten bilgilerin tümüdür.” - “Bir ulusa niteliklerini veren, bir başka...
>

Genel Türk Kültürü

Orta Asya Türk Kültür Ve Uygarlığı

Türklerin ilk yurtları Orta Asya; doğuda Kingan Dağları’ndan batıda Hazar Gölü’ne, kuzeyde Sibirya Ovası'ndan güneyde Hindukuş ve Karanlık Dağları’n kadar uzanan geniş bir ülkedir. IV. yüzyıl...
>

Eski Türk Kültürü

Türk tarihinin ilk safhası daha ziyade Asya ve Avrupa bozkırlarında geçmiştir.Bunun hiç şüphesiz en önemli sebebi Türk'lerin bu tabii yaşam şartlarını sevmeleri olmuştur.Bu sebepten düşünce...
>

Türk Kültürünün Özellikleri

Türk kültürü çok eski ve köklü bir kültürdür. Türk kültürü hem göçebe hem de yerleşik özellikler taşır. Türk kültürü karasal özelliklerin etkisinde kalmıştır. Türk kültürü, yayılış alanının...
>

Türk Kültürü

TÜRK ADI  “Türk” adının anlamı ile ilgili olarak çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Adları “Türk” sözcüğüne benzediği iddia edilen bazı toplulukların “Türk” milleti ile herhangi bir...
>

  

Sayfa Bülteni

Soru ve görüşleriniz için yorum yapın: