Türk Tarihi

Dünden Bugüne Türk Tarihi

Türklerde Çocuk Evliliği ve Pedofili

Çocukların erken yaşta evlendirilmesi, eş yapılması ve çocuklara yönelik cinsel istismarlar soysuz toplumların adetleridir. Bu sebeple ve tarihi gerçekler ışığında İslamiyet öncesi Türk toplumunda...
>

Osmanlı Devletinin Kuruluşu

Osmanlı Devleti Kayı beyi Osman Gazi tarafından 1299 yılında Söğüt beldesinde kurulmuş, ilerleyen yıllarda hızla büyüyerek 200 yıl içerisinde cihan devleti haline gelmiştir... Türk tarihinin Osmanlı...
>

Büyük Selçuklu Devleti

Büyük Selçuklu Devleti 1037 yılında Devlet haline gelerek bağımsızlığını ilan etmiş, Bağdat kentini başkent yaparak önce Mezopotamya, sonrasında Anadolu ve İç Asya boylarına kadar sınırlarını...
>

Bozkurt Sembolü

TÜRKLER NEDEN GÖK YELELİ BOZKURT'U SEMBOL OLARAK SEÇTİ? Cenabı Allah bütün varlıkları yaratırken farklı özeliklerle yaratmıştır. Ruslar ayıyı, İngilizler aslanı, Amerikalılar kartalı, İspanyollar...
>

Türk Kimliğinin Ortaya Çıkışı ve İlk Türkler

Türk Kimliğinin Ortaya Çıkışı ile Türklerin kendilerine Türk demeye başlaması, Türk Kelimesinin anlamını ve İlk Türk toplumları hakkında araştırma notları. Türk’lük kavramının ortaya çıkışı bugün...
>

Türklerin Anavatanı ve Göçleri

Binlerce yıllık tarih sayfaları karıştırılacak olursa; insanlığın kendini tanımaya ve gelecek günlere intikal edecek eserler bırakmaya başladığı zamanlardan itibaren, Türk kavminin, yakın ve uzak...
>

İstiklal Marşı

Yıllardan 1921’dir. Şanlı yurdumuzun, kahraman ordumuzun, şanlı bayrağımız için bir milli marş yazılması zorunluluk haline gelmişti ve bu sebeple de Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde Milli Marş için...
>

Türklerde Tanrı İnancı ve Şamanizm

Türklerde Tanrı İnancı ve Tengricilik hakkında üstün körü de olsa bazı bilgilere sahibiz. Ancak derli toplu olmayan, dağınık kaynaklarda karşımıza çıkan ve çoğu zaman yanlış yorumlanan bilgiler...
>

Türk Bayrağı Kanunu

Türk Bayrağı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 3. maddesine göre, “şekli kanunda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.” Türk Bayrağı Kanunu Kanun Numarası : 2893 Kabul Tarihi :...
>

Türk/İslam Mucitleri ve İcatları

Ahmed Bin Musa : ( 10. yüzyıl ) Sistem mühendisliğinin Öncüsü. Astronom ve Mekanikçi. Ali Bin Abbas : ( ? - 994 ) 1000 sene önce ilk kanser ameliyatını yapan bilim adamı. Kılcal damar sitemini ilk...
>

Türklerin Yaptığı İcatlar

Türklerin dünyaya kazandırdıkları ilkleri sayın desek; kaçı aklınıza geliyor? Yoğurt, kebap; Başka ? İşte birkaç örnek: Dünyanın ilk plaj arabası 'Böcek', dünyanın ilk araba vapuru "Suhulet" ve...
>

Çin Seddinin Yapılış Nedeni

Çin Seddinin Yapılış Nedeni Hakkında Değişik Bir Görüş Çin Seddi denilince, dağların üzerinde uyuyakalmış bir ejderha gibi uzayıp giden bir yapı aklımıza gelir. Belki Çin’e gidip, bu görkemli yapıyı...
>

Türk Alfabesi

Türk Alfabesi, diğer adıyla Orhun Alfabesi, tarihin bilinen en eski alfabesi olma özelliğini taşır. Tarih kaynaklarında izine sıkça rastlanan bu alfabe yoğun olarak Moğolistan, Kazakistan, Çin...
>

Türk Olmak Zor İştir

Türk olmak nasıl bir duygudur? Türkiye'nin ABD Seattle Fahri Konsolosu olan Sayın J. F. Gökçen'in yazısı... Türk Olmak... Aslında çok şeydir, Türk olmak. Türk olmak, Osmanlı'nın borcunu...
>

Anadolu'da Oğuz Boyları

OĞUZ BOYLARININ ANADOLU’DAKİ YERLEŞİM YERLERİ 1-KAYI Kayıhan Afyon-Emirdağ Karaçavuş(Kürtler kayı) amasya Kayı (Balakayı) Ankara-yenimahalle-Kazan Yenikayı (Zirkayı ) Ankara-Yenimahalle-Yenikent Kayı...
>

Türk Tamgaları

Türk tarihine ışık tutan motifler : TAMGA…(lar) Bir topluluğun ulus olması için gerekli yazılı olmayan kaideler vardır…kültür, ahlak, din, dil gibi…ve toplumlar bu yazılı olmayan kuralları...
>

OĞUZLAR: Dilleri, Tarihleri ve Kültürleri

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 5. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu: “OĞUZLAR: Dilleri, Tarihleri ve Kültürleri” Oğuzlar, Göktürkler devrinde, devleti ve toplumu...
>

Oğuzlar (Uzlar)

Oğuzlar olarak bilinen kadim Ötüken boyu Göktürk Devletinin yıkılmasından sonra Asya'da tutunamamış, batıya doğru göç ederek kuzey kadareniz sahillerine kadar ulaşmış, 1068 yılında Kıpçaklar...
>

Oğuzların Boy Teşkilatı

Oğuzlar (Uz) Oğuzlar kavmî ve siyasî bir teşekkül için el (il) kelimesini kullanmakta idiler: Oğuz eli, AkKoyunlu eli, Dulkadırlı eli. Onların diğer Türk kavimlerinin söyledikleri aynı anlamdaki...
>

Prof. Dr. Mustafa Kafalı; Altın-Orda Hanlığı

Cengiz Han (1155-1227), 1220 yılında başladığı Harezmşahlar seferi ile meşgul iken 1222 yılında kumandanları arasında en değerli ikisini, Cebe Noyan ve Subitay Noyan'ı Derbent üzerinden Kuzey...
>

Prof. Dr. Mustafa Kafalı; Çağatay Hanlığı

Cengiz Han (1155-1227), ölmezden önce Moğolistan dışında kalan batı bölgelerindeki fethedilen ülkeleri oğullarına tahsis ederken Türkistan ikinci oğlu Çağatay Han'ın hissesine düşmüştü. Kaynaklarda...
>

Kayı Boyu

Kayılar, 12. yüzyılda İran coğrafyasına, buradan da Anadolu'ya geçerek önce Selçuklu tebaası olmuş ardından Osmanlı Beyliğinin ve devletinin kurucu unsurları olmuşlardır. Kayılar, kökenleri...
>

Bilinen İlk Türk

Türkler, dünyanın en eski, asil, büyük devletler kurup, pek çok ünlü şahsiyetler yetiştiren medeni milletlerinden biridir. Türkler, Nuh peygamberin oğullarından Yâfes’in Türk adlı oğlunun...
>

Kısaca Misak-ı Milli

Misak-ı Milli Nedir? Misak-ı Milli Ne Zaman İlan Edildi? Önemi Nedir? Milli Ant ya da Peyman-ı Milli adıyla da bilinen Misak-ı Milli, bugünkü milli sınırlarımızın çizildiği siyasi bir belgedir. 28...
>

Sevr Antlaşması

Antlaşma Paris kentinin Sevr kasabasında 10 Ağustos 1920’de imzalandı. Sevr Antlaşması’nın Hükümleri İstanbul, Osmanlı Devleti’nin başkenti olarak kalacak, fakat antlaşma hükümlerine uymazsa İstanbul...
>

Anadolu'da Kurulan Yararlı ve Zararlı Cemiyetler

1.Türklerin Kurdukları Zararlı Cemiyetler Sulh ve Selamet-i Osmaniye Cemiyeti:Kurtuluşun padişah ve halifenin buyruklarına uymakla gerçekleşeceğine inanan kişilerin kurduğu cemiyettir. Hürriyet ve...
>

I. Dünya Savaşı

1914-1918 yılları arasında yapılan ve tüm dünyayı etkileyen savaş l. Dünya Savaşı olarak adlandırılmaktadır.Savaş o güne kadar görülmemiş bir şiddette olmuş ve tüm dünya unutulmayacak kötü yıllar...
>

Türkler nasıl Müslümanlaştı?

Türkler nasıl Müslümanlaştı? Bu konu Tarih dersi kitaplarımızda, Türklerin 9. ve 10. yy’da İslamiyet’i benimsediği yazılarak geçiştirilir. Türk boylarının kendi istekleri ile İslam’ı benimsedikleri...
>

Lozan Barış Antlaşması

Zaferin Ve Bağımsızlığın Tescili Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Mudanya Ateşkes Antlaşmasından sonra barış esaslarını görüşmek üzere Lozan Konferansı toplandı (20 Kasım 1922). Konferans,...
>

  

Sayfa Bülteni

Soru ve görüşleriniz için yorum yapın: