Türklerde Bozkır Kültürü

Türk tarihinin ilk safhası daha ziyade Asya ve Avrupa bozkırlarında geçmiştir. Bunun hiç şüphesiz en önemli sebebi Türk'lerin bu tabii yaşam şartlarını sevmeleri olmuştur. Bu sebepten düşünce tarzı, inancı, dünya görüşü, örf ve gelenekleri bozkırların köklü izlerini taşır.İlk kültürler doğdukları bölgenin şartları içinde gelişmiştir.

Bunun için avcılık ve ormancılıkla geçinen kavimler bozkır kültürüne sahip olmuşlardır. Tarıma elverişli alanlarda yaşayanlar çiftçilik yapmışlar ve ''köylü'' kültürünü oluşturmuşlar. Besicilikle yaşayan bozkırdakiler ise ''çoban'' kültürünü oluşturmuşlardır.

Bozkırlar çöl değildir, bol otlakları ile besiciliğe elverişli,kuru tarıma imkan veren rutubetli yüksek yaylalardır. Ancak bir kültürün oluşması için sadece coğrafi şartlar yeterli değildir. İnsan unsuru da önemli bir rol oynar.
O halde her kültürün üç temel kaynağı bulunmaktadır:

1-Coğrafi çevre
2-İnsan
3-Cemiyet

Buna göre uzun geçmişi bozkır şartları içinde geçen Türk topluluğunun kendine mahsus bir kültür tipine sahip olacağı meydandadır. Biz buna doğuş ve gelişme safhasından dolayı ''Bozkır Kültürü'' diyoruz. Başka bir deyişle Bozkır kültürü Türk kültürü demektir.

Bozkır kültürünü göçebe olarak ta nitelemek yanlıştır. Türk kültürü ''at'' üzerine kurulmuştur. Fakat temel prensipleri sadece bundan ibaret değildir. Bunun yanında ''demir''de vardır. Ayrıca bir hukuk anlayışı ile donatılmıştır. Din, düşünce, ahlak yönlerinden de tamamlanmaktadır.

Buna karşılık ''at'' göçebelerin hayatında birinci planda görülmez. Bozkır kültürüne karakter veren ''demir''e pek çok göçebe kavim kültüründe rastlanmaz. Göçebelerdeki Din ,Hukuk, Devlet anlayışı da Türklerdeki gibi değildir.

Bu sebepten dolayı bozkır kültürünü göçebe kültürü şeklinde tarif ilme aykırıdır.

Sayfa Bülteni

Soru ve görüşleriniz için yorum yapın: