Edebiyat Akımları: Ekspresyonizm

Anlatımcılık...

İnsanın iç dünyasında doğan duygulan anlatmaya önem veren bir akımdır. Romantizmin değişik şekli kabul edilir. XX. yüzyılın başında empresyonizme tepki olarak doğdu. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Alman sinemasında da uygulandı.

Avrupa ve Amerika'da gelişen bu akım sanayi medeniyetinin anlamsızlaştırdığı hayata karşı ruhun isyanı mahiyetindedir. Sanata objektiflik yerine fedirdiyetçilik hâkimdir. Şairler duygularım hür bir şekilde anlatırlar. Tiyatroda ise konformizm ve gelenekler hicvedilir.

Bu Akımın önemli temsilcileri:

Franz Kafka (1883-1924), Thomas Stearns Eliot (1888-1965) Eugene Gladstone O'neill (1888-1953)

örnek:

DÖKÜM

Bu kastetim
Bu kaputum
İşte traş takımı
Bez bir kılıfa koydum

Konserve kutusundan
Tabağım bardağım
Tenekenin üzerine
İsmimi yazdım

Haris gözlerden sakladığım
Şu kıymetli çivi
Yazdı tenekeye
ismimi

Ekmek torbasında
Bir çift yün çorap
ve herkesten gizlediğim
Öteberi

Bu torba geceleri
Yastık olur başıma
Durur toprakla vücudum
Arasında bu mukavvat

Şu kurşun kalemi var ya
En çok sevdiğim bu, işte
Düşündüğüm şiirleri gecede
Gündüz onunla yazarım

Bu benim defterim
Bu benim çadır
Bu benim iplik
Bu havludur
Günter Eich
(Çev. Behçet Necatigil)

Sayfa Bülteni

Soru ve görüşleriniz için yorum yapın: