Stephane Mallarme

HAYAT: 1842, Paris – 1898, Paris

Fransız şair Stephane Mallarme, Paul Verlaine ile Sembolist akımın öncülerindendir. Mallarme, Paris'te doğdu. Babası ve büyük babası, devlet hizmetinde önemli kariyerlere sahiplerdi. 10 yaşında bir din okuluna, 14 yaşında da Sens Lisesi'ne yatılı olarak girdi. Mallarme'den beklenen aile geleneğini sürdürmesiydi, Mallarme küçük yaşlarda Victor Hugo'nun etkisiyle şiir yazmaya başladı. 19 yaşına geldiğinde, Charles Baudelaire'nin "Elem Çiçekleri"ni okudu ve bunun etkisiyle "Le chair est triste, hélas! et j'ai lu tous les livres" diye başlayan, "Briese marine"i yazdı. Okulu bıraktıktan sonra, İngiltere'yi ziyaret etti ve Londra'da Marie Gerhard'la evlendi. 1864'ten 1893'te emekli olana kadar Tournon, Besançon, Avignon ve Paris'te İngilizce öğretmenliği yaptı. 1860larda, yazın dergilerinde görünmeye başladı.

Mallarme'nin ilk önemli şiiri, "L'Azur" 24 yaşındayken yayınlandı. Yaşamı boyunca, her bir şiir üzerinde, onları olabildiğince mükemmel hale getirebilmek için büyük zaman harcadı. En çok tanınan işlerinden, "L'APRÉS-MIDI D'UN FAUNE" (1865), Debussy'nin senfonik şiirine(1894) ilham verdi ve ünlü ressam Manet tarafından resmedildi. Mallarme şiir yazmaya, sevimsiz bulduğu Tournon kasabasında başlamıştı, 1866'da Cannes'da derin bir bunalıma girdi, sonraki iki yıl migrenlerle ve bu zihinsel can çekişmesiyle geçti.1867 ve 1873 yılları arasında "HERODIADE" (1869) de dahil olmak üzere hiçbir büyük şiirini bitiremedi. Mallarme'nin yazar Théophile Gautier'nin anısına yazdığı "TOAST FUNEBRE" ve başyapıtlarından bir tanesi olan "Un_Coup_De_Des", sanatçının ölümünden sonra yayınlandı.

1880lerden itibaren Mallarme, içinde Gide, Paul Valery ve Proust'un da bulunduğu, Paris'teki Fransız yazarlardan oluşan bir grubun merkezinde yer aldı. Mallarme'nin şiir ve sanat üzerindeki fikirleri anlaşılması güç bulunuyordu. Mallarme, 1850lerde şiir yazmaya başladığında, Fransız şairler, tema, ölçü, uyak gibi konularda oldukça itaatkardı. Mallarme ise bu dönemde günlük hayatta kullanılan sözcüklerin çok eski zamanlardan kalma unutulmuş anlamdaşlarını sözlüklerden bularak, bunları çalışmalarında kullanıyordu. Doğal olarak bu bir husumete yol açtı ve bu husumet Mallarme'yi kariyeri boyunca takip etti. Proust'un bu husustaki saldırısına, "The Mystery in Literature"'2de cevap verdi.

Mallarme'nin kuramlarına göre, realitenin ardından hiç yatar, bununla birlikte de mükemmel formların esasında hiçlik yatardı. Şairin tasarısı da bu esasları kristalize ve ifşa etmekti. Mallarme'nin şiirleri, yoğunlaştırılmış figürleri ve Ortodoks olmayan bir sözdizimini içerirdi.

Mallarme yaşamının geri kalanında kendini, yazın kuramlarını uygulamaya geçirmeye çalışmaya ve "Grand Oeuvre"yi yazmaya adadı. Mallarme, bu çalışmayı bitiremeden 9 Eylül 1898'de Paris'de öldü. Mallarme'nin "vers libre"si 20. yy Fransız şiiri üzerinde ve Alman, Amerikan şiirinde modernist geleneğin gelişiminde büyük rol oynadı.

Başlıca eserleri: Poésies (şiirler) 1887, Abum de Vers de Prose, Pages (Düzyazı ve Şiir Albümü, Sayfalar) 1887, Divagations (Rastgele Düşünceler) 1897, Oeuvers Complètes (Bütün Eserleri ) öl. s. 1945.

 

Sayfa Bülteni

Soru ve görüşleriniz için yorum yapın: