Semitizm

Semitizm (veya Yahudicilik), Tüm dünya dillerinde Yahudi sever, Yahudi sempatizanı, Yahudi taraftarlığı, Yahudi nasyonalizmi anlamında kullanılan bir terimdir. Museviliği ön plana çıkaran söylemleri de vardır. Bu akıma karşı en büyük darbe Alman milliyetçi lideri Adolf Hitler tarafından vurulmuştur.

Yahudi taraftarlığı.
Hz. Musa'nın dinine bağlı olan kimse, Musevi.

Yahudilere Göre:

Samilik; Sami dili ve gelenekleri; Sami dillerine özgü deyimler; Sami ırktan insan ırası.
Akadlar, Asurlular, Yahudiler, Finikeliler, Araplar, Aramiler ve Habeşler (Etiyobyalılar) Sami ırktan sayılırlar.
İncil'de adı geçen Sam, Sham ‘ın soyundan gelen Sami Irk.

Sayfa Bülteni

Soru ve görüşleriniz için yorum yapın: