İsa Kocagül; Hak Aşığı

Şiir;

Toplumsal mutluluk ya da felaketlerden duyulan sevinç ya da acı gibi ortak duygular, aşk, ayrılık, özlem, ölüm acısı gibi ferdi duygular şiirin konularındandır. Bu tür, dünya edebiyatında da en çok işlenen ve sevilen türdür.

Şiir, Türk edebiyatında da çok sık kullanılmaktadır. Divan edebiyatında Fuzuli, Nedim; Halk tasavvuf edebiyatında Yunus Emre, din dışı Halk edebiyatında Karacaoğlan, yeni edebiyatta Yahya Kemal, Ahmet Haşim, Cahit Sıtkı gibi şairler, bu alanda çok kıymetli eserler meydana getirmişlerdir.

Divan edebiyatında özellikle gazeller, şarkılar; halk edebiyatında koşmalar, semailer şiire örnek gösterilebilir.

Cumhuriyet döneminde ise şiirler türlü nazım biçimleriyle yazıla gelmektedir.
Okuyun…

www.yasarkiraz.com

HAK AŞIĞI

Yerden göğe gezer arşı
Seyyah olur Hak aşığı
İblis işi kibre karşı
Toprak olur Hak aşığı

Onda vücut bulmuş edep
Hiç halinden sormaz sebep
Gök kubbenin altı mektep
Böyle bilir Hak aşığı

Gözden öte vardır bir göz
Sözden öte yârdır bir söz
Nurdan öte nârdır bir öz
Arar bulur Hak aşığı

Ne ezeldir ne de ebet
İklim mana gönül mabet
Tevhid ile hep ibadet
Eder kalır Hak aşığı

Arzdan öte yolu âhir
Sanatkâra aşkta mahir
Bâzen mânâ bâzen zahir
Çıkagelir Hak aşığı

Belki sen de gül açarsın
Onun gibi nur saçarsın
Nasibinse ne kaçarsın?
Gelip alır Hak aşığı

İsa Kocagül│Kasım 28, 2016

Sayfa Bülteni

Soru ve görüşleriniz için yorum yapın: