İsa Kocagül; Be Müslüman

Şiir;

Toplumsal mutluluk ya da felaketlerden duyulan sevinç ya da acı gibi ortak duygular, aşk, ayrılık, özlem, ölüm acısı gibi ferdi duygular şiirin konularındandır. Bu tür, dünya edebiyatında da en çok işlenen ve sevilen türdür.

Şiir, Türk edebiyatında da çok sık kullanılmaktadır. Divan edebiyatında Fuzuli, Nedim; Halk tasavvuf edebiyatında Yunus Emre, din dışı Halk edebiyatında Karacaoğlan, yeni edebiyatta Yahya Kemal, Ahmet Haşim, Cahit Sıtkı gibi şairler, bu alanda çok kıymetli eserler meydana getirmişlerdir.

Divan edebiyatında özellikle gazeller, şarkılar; halk edebiyatında koşmalar, semailer şiire örnek gösterilebilir.

Cumhuriyet döneminde ise şiirler türlü nazım biçimleriyle yazıla gelmektedir.
Okuyun…

www.yasarkiraz.com

 

BE MÜSLÜMAN!

Sustukça yanıyor alem-i İslam
Şöyle bir etrafa bak be Müslüman!
Nedir bu gaflete izzet-i ikram
Kır o kabuğunu çık be Müslüman!

Kalkınca ayağa doğrulup birden
Zaferdir muradın kutlu seferden
Başlasın diriliş durduğu yerden
Başka bir çözümü yok be Müslüman!

Mazlumun bir ahı titretir arşı
Yerinden oynatır hem dağı taşı
Masumun bir damla kanına karşı
Davranıp bin kurşun sık be Müslüman!

Yaralı gök kubbe, yürek kanıyor
Aldanan zamanla geçer sanıyor
Düşünüp durdukça gönül yanıyor
Batıyor ciğere ok be Müslüman!

Silkin de bir daha göster farkını
Oynanan oyunun durdur çarkını
Bırakma iblisin son ev, barkını
Allah'ın aşkına yık be Müslüman!

Musul'da, Kerkük'de, Halep'de Şam'da
Daha nice nice şehr-i İslam'da
Tek yumruk olmanın vaktidir tam da
Birlik ateşini yak be Müslüman!

Sinsice kurulan binbir tuzağı
Temizle imanla köşe bucağı
Elinde tuttuğun İslam sancağı!
Yeniden göndere çek be Müslüman!

Nişandır bu yolda giydiğin kefen
Çürümez o siper ettiğin beden
Tarihten bir miras, budur vazifen!
Zannetme bu sana yük be Müslüman!

Dalgalan göklerde bir bayrak gibi
Görünsün dehlizin, kuyunun dibi
Rehberin ezelden Resul-ü Nebi!
Aklına mıh gibi çak be Müslüman!

İsa Can söyledi siz de duydunuz
Umarım gaflete artık doydunuz
Bilmem ki ne için kime uydunuz!
Bunca uyku sana çok be Müslüman!

İsa Kocagül│Kasım 26, 2016

Sayfa Bülteni

Soru ve görüşleriniz için yorum yapın: