İki Yüzlü Yazı

Babacığım. Gönderdiğin para ile
gül gibi geçiniyorum. Fazlasını
ne yapabilirim? Sen hiç düşün-
me beni, şikâyet ettiğimi gör-
dün mü? Bu şartlar altında
daha fazlasını istemem;
bu gelen para ile okumanın
çaresi var. Fazla göndermenin
zorluğunu, hatta imkânsız
olduğunu biliyorum. Tek düşüncemin sizler
olduğunu bilmelisiniz. İhtiyaçlarımı
kısmen aldım, noksanlarımı
tamamlamak için yeteri kadar para
var. Çok para değil bol mektup
gönderin bana. Unutmayın sakın, dört gözle
mektuplarınızı ve güzel haberlerinizi
bekliyorum. Selâmlarımı sunarım...


Not: Bitirdiniz mi okumayı... Şimdi yeniden okuyun. Bu sefer sadece koyu yazılmış satırları okuyun.

Sayfa Bülteni

Soru ve görüşleriniz için yorum yapın: