H. Nihal Atsız; Atsız'ın Basılmayan Makaleleri

Kitabın adı: ATSIZ’ın Basılmayan Makaleleri

Yazarı: Hüseyin Nihal Atsız

Basımevi: Togan Yayınevi

Basıldığı tarih ve yer: Temmuz 2012/İST

Kaçıncı baskı olduğu: I. Baskı

Türü: Makale/Güldeste

Kitabın fiziki özellikleri: Karton kapaklı, lacivert renkli, küçük boy kitap, 631 sayfa.

Dil ve üslup özellikleri: Kitabın dili Türkçedir. Üslubu sade ve akıcıdır. Yazar, herkesin anlayabileceği yalın bir dille eserlerini kaleme almıştır. Bu eserde anlam kaymalarına ve kargaşalarına yol açan her hangi bir kelime ve söz guruplarına rastlanmaz.

Kitabın ilk cümleleri: Orkun’u beğenmeyenler onda eski teranelerden başka bir şey olmadığını söylüyorlar. Haklıdırlar. Türkçülük değişmez bir fikir olduğu için burada hep aynı sözler söylenecek...

Kitabın son cümleleri: Türkiye’ye çıkarlarımla değil, yalnızca atalarımın kanı, milli ülkü ve şerefimle bağlı olduğu için milli bir tehlikenin yolunu özetleyerek gösterdim. Bu benim görevimdi. Görevim sonuna kadar devam edecektir.

Kitabın muhtevası:

Kitap, Hüseyin Nihal Atsız’ın kendi çıkardığı Orkun, Atsız Mecmua, Ötüken gibi dergilerde yayınlanan yazıların derlenmesinden oluşmuştur. Nihal Atsız, Türk milletinin yükselen batı değerleri karşısında kendi milli kimliğini koruyarak, yapılacak kanunların Türk’ün örf ve adetlerine, yaşam geleneğine uygun olarak yapılmasını istemiştir. Türk tarihini, edebiyatını, folklorunu araştırarak milli bir tarih, milli şuur oluşturma kaygısındadır. Onun derdi sadece Türkiye’de değil bütün dünyada esir olan soydaşlarımızın derdidir. Türk milletinin kendi değerlerine dayanarak topyekûn bir kalkınma hamlesi yapılmasını arzulamaktadır.

“27 Nisan 1920

Birinci Dünya savaşı sonucunda Moskof Çarlığının yıkılmasıyla kurulan Azerbaycan Türk Devleti 27 Nisan 1920’de komünist Ruslar tarafından istila olunarak ortadan kaldırılmış, bu sırada moskoflar her gittiği yerde adetleri olan kırgınlar, yağmalar ve vahşetler bol bol yapılmıştır.

Azerbaycan, Türkiye’yi kuran Türklerin ilk yığınak bölgesiydi. Anadolu, Suriye ve Irak buradan ilerlemek suretiyle ele geçirilmişti…” (s.190)

Günümüzde Anayasa değişikliği ve başkanlık sisteminin tartışıldığı bir ortamda Atsız’ın 1950’de kaleme aldığı makalesi bu konuya ışık tutacak mahiyettedir: “Türkiye’nin öyle ikide bir değişmeyecek anayasası “Kurucular Meclisi” tarafından hazırlanırken, hâkim duygu ve düşünce Türklük ve ilim olmalıdır.  Kurucular meclisi, başka milletlerin kanunlarını Türkçeye çevirerek Türk kanunu hazırlamak fikrinin gülünç bir fantezi olacağını idrak etmelidir. Örf ve ihtiyaçtan doğan kanunların milli olması için Türk gelenek, tarih, ahlak ve adetlerinin ana kaynak sayılması gibi temel bir düşünceyi önceden kabul edecektir.

Anayasa hazırlanırken bilgin tarihçilere başvurularak eski zamanlardaki Türk anayasası incelenmeli, sosyolog ve etnograflara başvurularak Türklerin örf, adet ve temayülleri göz önünde tutulmalı, hukukçuların fikri alınmalı, gerekirse birçok hususlarda halkın reyi sorulmalı, acele edilmeden, fakat sürüncemede de bırakılmadan Türk ruhunun hâkim olduğu bir anayasa ortaya konulmalıdır.” (s.527 v.d)

Hüseyin Nihal Atsız’ın dergi köşelerinde kalmış birbirinden kıymetli fikir mahsullerini, Türk gençliğine ve idarecilerine yol gösterici nitelikte olan makalelerini kitaplaştırarak okurlara sunan Dr. Buğra Atsız’a ve yayında emeği geçen herkese teşekkürler.

Mutlu okumalar…

Adres:
Togan Yayıncılık
Osmaniye Mah. Fabrikalar Cad.Ümraniye sok.
No:19/A.Bakırköy/İST
Telefon: 0212 542 02 97- Faks: 0212 542 02 98

Sayfa Bülteni

Soru ve görüşleriniz için yorum yapın: