Dünya Edebiyatı Hakkında Bilgi

YUNAN EDEBİYATI

HOMEROS
Destan türünde eserler yazmıştır.
Eserleri: İlyada, Odysseia

HESİODOS
Didaktik eserler yazmıştır.
Eserleri: İşler ve günler, Kosmosk

SAPPHO
Lirik aşk şiirleri yazmıştır.
Eserleri: Düğün, Şarkı, İç Savaşlar.

AİSSPOS (Ezop)
Fabl türünün kurucusudur.

AİSKHYLOS (Eshilos)
Yunan geleneklerini ve ahlakını savunur.
Eserleri: Yalvaran Kızlar, Persler, Zincire Vurulmuş, Prometheyus

SOPHOKLES (Sofokles)
İnsanlar arası çatışmaları işlemiştir.

EURUPİDES (Evripides)
Eserleri: Kylops(dram), Fenikeli Kadınlar, Heleno, Elektra.

ARİSTOPHANES
Eserlerinde siyasetçileri aşırı bir biçimde eleştirmiştir.
İlk büyük komedya şairidir
Eserleri: Kuşlar, Eşek Arıları.
Heredotos'un tarih alanında, Sokrates, Eflatun (Platon) ve Aristo'nun felsefe alanında çeşitli eserleri vardır.

İSPANYOL EDEBİYATI

CERVANTES
Osmanlı Devleti ile yapılan İnebahtı deniz savaşında esir olarak alınmıştır. Sonradan serbest bırakılmıştır.
Döndükten sonra "Don Kişot" romanını yazmıştır. (İlk modern roman)
Bu eserle modern romanın kuruluşu başlamış oldu.
Bu kitapta Don Kişot adlı bir şahıs kendini şövalye zannedip uşağı Pança ile dünyadaki haksızlığı kaldırmak için yel değirmenlerine saldırır.

İTALYAN EDEBİYATI

DANTE
Rönesans'ın fikir babalarındandır, ancak onu göremedi.
Bilge biridir.
En önemli eseri: İlahi Komedya'dır.

BOCCACIO
Dünyada küçük hikâye türünün ilk örneklerini yazmıştır.
Hikâyelerinde insanoğlunun tüm yaşam koşullarını işlemiştir.
En önemli eseri: Decameron'dur. (Dünya edebiyatında ilk hikaye)

ARİOSTO
Rönesans'ın önemli yazarlarındandır.
En önemli eseri: Çılgın Orlando'dur.

TASSO
En önemli eseri: Kurtarılmış Kudüs'tür.

FRANSIZ EDEBİYATI

MONTAIGNE
Deneme türünün babası sayılır.
Özgür düşüncenin savunucusu olmuştur.
Rönesans edebiyatının en önemli temsilcisidir.
En önemli eseri: Denemeler'dir.

CORNEILLE
Fransız tragedyasının babası sayılır.
Le Cid, Horace, Cinna, Polyeucte en önemli eserleridir.

RACINE
Klasisizm akımının öncülerindendir.
Andromague, İphigenle, Phedre en önemli eserleri sayılır.
Tragedyaları ünlüdür.(Andromague, İphigenle, Phedre)

MOLİERE
Dünyanın en önemli komedi yazarlarındandır.
İnsanın gülünç yönlerini ortaya koymaya çalışmışlardır.
En önemli eserleri: Gülünç Kibarlar, Kadınlar Okulu, Kocalar Okulu, Zorla Evlenme, Cimri, Hastalık Hastası, Kibarlık Budalası.

LA FONTAİNE
Fabl türünün en önemli temsilcisidir.
En önemli eseri: Fabl'lardır.

VİCTOR HUGO
Dünyanın en büyük romancılarındandır.
Şiir, dram, roman türlerinde eser vermiştir.
En önemli eserleri: Sefiller, Notre Dame Kamburu, Kral Eğleniyor, Hernani, Sonbahar Yaprakları

BALZAC
Dünyanın en büyük romancılarındandır.
Realizmin kurucularındandır.
Toplumun her katmanından kişileri eserlerinde işlemiştir.
İnsanlık Komedyası adlı bir eserde bütün romanlarını toplamıştır. Bazılarını sonradan ayırmıştır.
En önemli romanları: Eugenie Grandet, Goriot Baba, Vadideki Zambak'tır.

STENDAL
Süssüz bir dil kullanmıştır.
Realist bir yazardır.
En önemli eserleri: Kırmızı ve Siyah, Parma Manastırı

FLAUBERT
Realizmin en önemli temsilcilerindendir.
Kuvvetli bir üslubu vardır.
En önemli eserleri: Madam Bovary, Salambo, Duygusal Eğitim

MAUPASSANT
Hikâye dalında kendine ait bir tarz oluşturmuştur.
En önemli eserleri: Tombalak, Ayışığı, Bir Hayat, Güzel Dost, Ölüm Gibi Kuvvetli, Kalbimiz

BAUDELAİRE
Şiirlerinde kusursuz bir biçim sunmuştur.
En önemli eseri: Kötülük Çiçekleri adlı eserdir.

ALMAN EDEBİYATI

GOETHE
Şiir, tiyatro, roman dallarında eser vermiştir.
Dünya edebiyatının en önemli yazarlarındandır.
Romantizmin kurucularındandır.
Lirik şiirler yazmıştır.
En önemli eseri: Faust'tur. Ayrıca Genç Warter'in Istırapları, Roma Elejileri

SCHİLLER
Romantizmin temsilcilerindendir.
En önemli eserleri: Wilhem Tell, Don Carlos, Haydutlar, Maria Stuart'tır.

İNGİLİZ EDEBİYATI

SHAKESPEARE
Dünyanın en büyük tiyatro yazarlarındandır.
Komedi ve dram türlerinde eser vermiştir.
Eserlerinde nazım ve nesir karışık kullanılmıştır.
Romeo ve Jüliet, Hamlet, Macbeth, Othello, Kral Lear dramlarından bazılarıdır;
Venedik Taciri, Yanlışlıklar Komedyası, Vindsor'lu Şen Kadınlar komedilerinden bazılarıdır.

MİLTON
Tasvir ve ruh çözümlemelerini oldukça ustaca kullanmıştır.
En önemli eseri: Kaybolmuş Cennet'tir.

DANİEL DEFOE
Maceracı bir kimliğe sahiptir.
En önemli eseri: Robinson Crusoe'dir.

SWİFT
Toplum içindeki aksaklıkları işlemiştir.
En önemli eseri: Güliver'in Gezileri'dir.

RUS EDEBİYATI

PUŞKİN
Romantizmin temsilcilerindendir.
Çeşitli dallarda eser vermiştir.
En önemli eserleri: Kafkas Esiri, Yüzbaşının Kızı, Çingeneler, Maça Kızı, Bahçesaray Çeşmesi'dir.

TURGENYEV
Realist bir yazardır.
Bir Avcının Notları, Babalar ve Oğullar, Rudin, Taşralı Kadın eserlerinden bazılarıdır.

DOSTOYEVSKİ
Dünyanın en büyük romancılarındandır.
Derin bir insan sevgisi vardır.
Yoksul insanların hayat koşullarını işlemiştir.
Suç ve Ceza, Ölü Bir Evden Hatıralar, Budala, Karamazov Kardeşler en tanınan eserleridir.

TOLSTOY
Edebiyat dünyasının en usta kalemlerindendir.
Kuvvetli ve bilge bir üslubu vardır.
Savaş ve Barış, Hacı Murat, Anna Karanina, Yaşayan Ölü, İvan İliç'in Ölümü, Ölümden Sonra Diriliş, Karanlığın Kudreti en önemli eserleridir.

AMERİKAN EDEBİYATI

MARK TWAİN
Çeşitli dallarda eser vermiştir.
Mizahçıdır.
Eserlerindeki karakterler oldukça canlıdır.
Tom Savyer'in Maceraları, Mississipi'de Yaşam Huclerbery'in Maceraları en önemli eserleridir.

EDGAR ALLAN POE
Şiirleri ünlü olmakla beraber hikâye de yazmıştır.
Kuzgun, Annabel Lee ve Çanlar şiir kitaplarıdır.
Acayip ve Çapraşık Hikâyeler de hikâye kitabıdır.

ERNEST HEMİNGVAY
Modern Amerikan edebiyatının en önemli yazarlarındandır.
Nobel ödülü almıştır.
Çanlar Kimin İçin Çalıyor? Silahlara Veda, İhtiyar Adam ve Deniz eserlerinden bazılarıdır.

JOHN STEİNBECK
İşçi haklarını savunmuştur.
Realist bir yazardır.
Nobel ödülü almıştır.
Eserleri: Bitmeyen Kavga, Gazap Üzümleri, Yukarı Mahalle, Fareler ve İnsanlar

İSKANDİNAV EDEBİYATI
KNUT HAMSUN
Genellikle kendi çevresini işlemiştir.
Tasvir gücü oldukça gelişmiştir.
Açlık, Pan, Victoria, Dünya Nimeti en önemli eserleridir.

Sayfa Bülteni

Soru ve görüşleriniz için yorum yapın: