Banu Avar İstanbul Kitap Fuarında

ZEMBEREK ile İSTANBUL KİTAP FUARINDAYIZ:
20 Kasım Pazar saat 13:00 Marmara Salonu

Zembereği kuranlar tarihin her döneminde vardır, olacaklar- dır. Zemberek yayını zaman zaman kendi çıkarları doğrultusunda boşaltacaklardır. Sonra yeni bir düzen daha kuracak, hedef ülke- leri deli gömleğine saracaklar, beyinlere Batı’nın “yenilmez” oldu- ğunu, tüm “evrensel değerler”i temsil ettiğini pompalayacaklar- dır. Buna inananlar savaşmadan yenilmiş olurlar. Ünlü “yumuşak güç” doktrininin esası budur. Tek odak oldukları ve bunun asla değişmeyeceği fikrini de aşılayacaklardır. “O kadar kudretliyiz ki bize karşı çıkmak imkânsızdır,” devamlı tekrarladıkları laftır.

Ancak tarih laboratuvarı bunun böyle olmadığını bize kendi “Kurtuluş”umuzla ispatlamıştır. Ne yazık ki hatalardan ibret alın- mamış ve yeniden benzer tuzaklarla karşılaşılmıştır. Alacağımız ders, kendimize ve milletimizin gücüne güvenmek olmalıdır.
Türk milleti mekanik bir “zemberek” değildir. Doğrudur, son 60 yıldır kurulup kurulup boşalarak tokat üstüne tokatlar yedik.
Siyasi depremler ve darbeler geçirdik. İç ve dış hainlerin sarma- lında kaldık. Bizi zemberek yayı olarak kullananlara akıl ve bil- giyle karşı koyma iradesini geliştiremedik. Ama bu bir süreçtir. Ve bu süreç tıpkı suyun kaynaması gibidir. Meraklısı bir cezve suyun başında kaynayana kadar beklesin, “süreç”i anlayacaktır.

Bir kişi bile büyük değişimleri tetiklemeye kadirdir. Aklımıza mıh gibi çakılı durması gereken üç kelime TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE’dir. Bunun için “tam bağımsız düşünce” yetisi gere- kir. O nedenle Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk’taki sözleri ve arkasındaki koca tarihi gerçekler, genç kardeşlerim tarafından iyi incelenmelidir:

“Ulusumuzun kurduğu devletin alınyazısına, bağımsızlığına kimseyi karıştırmayız. Milletimizin menfaatleriyle ilgili hususlarda yabancıların fikirlerinin önemi yoktur. Biz, gidişatımızı yabancıla- rın görüşlerine uydurma güçsüzlüğünü kötü görenlerdeniz!” (1927

Sayfa Bülteni

Soru ve görüşleriniz için yorum yapın: