Anti Semitizm

Yahudilere karşı düşmanca duygular besleyen ve Yahudilere karşı.ayırt edici tedbirler alınmasını isteyenlerin görüşü veya tutumu.

Roma imparatorluğunda (İskenderiye'de Yahudi katliamı) antisemitizm, bir cezalandırma (İsa'nın çarmıha gerilişinin intikamını almak) ve önleyici tedbir olarak tasarlanmıştı (Hıristiyan inancını her türlü Yahudi sızmasından koruma). Ortaçağda Yahudiler aleyhine saçma söylentiler (mesela Hıristiyan çocuklarının Yahudi ayinlerinde kurban edilmesi) dolaştı: Haçlı seferleri halkın bu inançlarını körükledi.

Yahudiler Fransa'dan, İngiltere'den, Almanya, İtalya ve İspanya'dan kovuldular. Batı Avrupa'da zulüm görünce Doğu Avrupa'ya sığındılar. Dini sebeplere iktisadi sebepler eklendi. Faizle para vermek Hıristiyanlara yasaktı; Yahudiler rehin karşılığı ödünç verir oldular. Toprak sahibi olamayacakları için şehirlere akın ettiler, borçluların kinini ve başarıları ile herkesin kıskançlığını uyandırdılar.

Yahudilere karşı alınan tedbirler kaldırılınca bazı Yahudiler, özellikle XIX. yy. da mali, iktisadi ve siyasi alanlarda önemli mevkiler edindiler; bunun üzerine Yahudi aleyhtarlığı birçok nazariyeci tarafından doktrin haline getirildi, XIX. yy. sonlarında da birçok memlekete yayıldı. Fransa'da daha çok bir doktrin çerçevesinde kaldı (Drumont, 1890'a doğru) ve Dreyfus meselesi ile doruğuna vardı. Fakat Çarlık Rusyası'nda ve Doğu Avrupa'da kanlı pogromlara ve soygunlara yol açtı.

Antisemitizmin en şiddetli şekillerinden biri 1933'ten sonra Hitler ve Nazi partisi tarafından ortaya atıldı, Almanya'da ve İkinci Dünya savaşında Alman orduları tarafından işgal edilen memleketlerde uygulandı. Yahudilere karşı alınan tedbirlerin hedefi, bu maksatla hazırlanmış toplama kamplarında sistemli bir şekilde yok edilmeleri idi.

1933 ile 1945 arası en azından altı milyon Avrupalı Yahudi öldürüldü; en büyük katliam Polonya'da yapıldı. Bugün, sosyal planda antisemitizm bazen Yahudilerle temastan kaçınma şeklinde olur. Bu durum birçok memlekette, özellikle A.B.D.'de, hatta en önemli Yahudi cemaatinin toplu olarak bulunduğu New York'ta bile görülmektedir.

Sayfa Bülteni

Soru ve görüşleriniz için yorum yapın: