A. Yağmur Tunalı; Melâl Burcu

Şiir;

Toplumsal mutluluk ya da felaketlerden duyulan sevinç ya da acı gibi ortak duygular, aşk, ayrılık, özlem, ölüm acısı gibi ferdi duygular şiirin konularındandır. Bu tür, dünya edebiyatında da en çok işlenen ve sevilen türdür.

Şiir, Türk edebiyatında da çok sık kullanılmaktadır. Divan edebiyatında Fuzuli, Nedim; Halk tasavvuf edebiyatında Yunus Emre, din dışı Halk edebiyatında Karacaoğlan, yeni edebiyatta Yahya Kemal, Ahmet Haşim, Cahit Sıtkı gibi şairler, bu alanda çok kıymetli eserler meydana getirmişlerdir.

Divan edebiyatında özellikle gazeller, şarkılar; halk edebiyatında koşmalar, semailer şiire örnek gösterilebilir.

Cumhuriyet döneminde ise şiirler türlü nazım biçimleriyle yazıla gelmektedir.
Okuyun…

www.yasarkiraz.com
***

Melâl Burcu

Rûhumda vakitsiz uyandın çiçek,
Akşam öksüz, gece çılgın..ne desem?
Günler bana mâtem, aylar Muharrem;
Yarıyor göğsümü çılgın bir elem,
Patlıyor içimde sayısız fişek!

Feryâda kurulu sanki zemberek:
Çığlığa sarılmış gibidir Annem!

Bir dehlize varmış yollarım, gerçek:
Türkülerde gurbet, şarkılarda gam;
Akşam var ömürde hudutsuz akşam;
Uçar gider ufuklara bir merâm,
Ağlar başucumda bir kanlı melek!

Gönlüm Kerbelâ’ya benzese gerek:
Her yönden esiyor boğucu bir sam!

Bir ölüm bilirim sevdâlara denk:
Hem Azrâil ağlar.. hem güller ağlar! ..
Yalnızlık dolusu yükselir duvar;
Bu kurak iklimde kol gezer esrar,
Hudutsuz çöl gibi kavrulur yürek!

Kimseler duymasın, bilmesinler tek:
Bende kâinâta yeter hüzün var!

Zamanla aram yok.. kırılmışım pek!
Kalmış bir kenarda sevgim, hasretim;
Dilimde mısrâlar ne kadar yetim:
Başka türlü olamazdı cinnetim!
Ne kuğu var, ne göl, ne de bir âhenk;

“Sûz-i dil faslı”nı geçiyor felek:
Başlıyor ey hüzün sana hicret’im!

A.Yağmur Tunalı│Kasım 23, 2016

Sayfa Bülteni

Soru ve görüşleriniz için yorum yapın: