Yayın İlkeleri

İnternet Haberciliğinde temel işlev, gerçekleri bulup bozmadan, abartmadan ve hiçbir baskının etkisi altında kalmadan, en kısa zamanda ve edinilebilen tam bilgiyle kamuoyuna iletmektir.

Yayınlarda hiç kimse ırkı, cinsiyeti, sosyal düzeyi veya ilişkisi, dini inançları veya fiziki kusurları nedeniyle aşağılanamaz ve kınanamaz.

Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; genel ahlak anlayışını, din duygularını, aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı yayın yapılamaz.

Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan lakap ve ifadeler kullanılamaz.

Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenemedikçe hiç kimse “suçlu” ilan edilemez.

Soruşturması habercilik olanakları içinde bulunan haberler soruşturulmaksızın ve bundan ne sonuç alındığı belirtilmeksizin ve / veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayımlanamaz.

Kamu yararı olmadıkça, gizli kamera kullanmak, gizlice ses kaydı yapmak, özel mülke izinsiz girmek gibi, ilgilinin kişilik haklarına saldırı sayılabilecek yöntemlerle haber üretilemez.

Haberlerin araştırılması, hazırlanması ve yayınlanmasında her zaman dengeli, gerçeğe bağlı ve objektif davranılması şarttır. Yayımlanan haberde suçlanan tarafın görüşüne yer verilir. İlgilinin yanıt vermemesi veya kendisine ulaşılamamış olma hali aynı haberde belirtilir. Yayımlanan alıntılarda kişinin anlaşılmaz ya da gülünç duruma düşmesine neden olacak özetleme ve değişiklik yapılmaz. Yayımlanan alıntılarda kaynak ve tarih açık olarak belirtilir.

Bütün kamuoyu araştırmaları, araştırmayı yapan kuruluşun adı, kimin talebi ve finansmanı ile yapıldığı, tarih ve görüşülen kişi sayısı ve araştırma metodu açık olarak belirtilerek yayımlanır.

Şiddet ve zorbalığı özendirici veya kışkırtıcı, çocukları olumsuz yönde etkileyici, bireyler, topluluklar ve uluslararasında nefret ve düşmanlığı körükleyici yayın yapmaktan kaçınılır.

yasarkiraz.com, hatasını düzeltme amacına yönelik, düzenli olarak devreye giren mekanizmalar oluşturur.

Sonuç olarak yasarkiraz.com;
*Anti-emperyalist, anti-kapitalist; tam bağımsızlıkçı, Milliyetçi, Turancı ve özgürlükçü bir sitedir.
*Milli refleksten yanadır ve her türlü sömürünün kesin olarak karşısındadır.
*Din, dil, mezhep, meşrep, cinsiyet, yaş, sosyal konum, kültürel yapı, ekonomik durum, fiziksel farklılık, bedensel engel ayrımı yapmaz.
*Aile kurumunu zedeleyici, toplumsal ahlakı sarsıcı, çocuk gelişimini olumsuz etkileyecek yayınlara yer vermez..
*Şiddeti ve terörü desteklemez. Aldanmamak, aldatmamak ve aldatılmamak çabası içerisinde, hakarete ve bölücülüğe dönüşmeyen her türlü düşüncenin ifade özgürlüğü hakkını gözeterek, bilgiyi bilinçli bir şekilde sunmaya çalışmayı ülkü edinmiştir.
*Her canlının yaşam hakkını kutsal görür.
*Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünün önüne geçmez.
*Kanunlar çerçevesinde yayın yapar ancak kanunları “eleştirilemez” görmez.
*Hiçbir cemaate, gruba, kuruma vs. ait ya da bağlı değildir.
*Her zaman Adaletten ve Eşitlikten yanadır. İnsan haklarına saygılıdır.
*Basın Kanunu’nun 12. maddesinin verdiği “Haber kaynağını gizli tutma hakkını” kullanır, bilgi-belge kaynaklarını korur.
*Her türlü yayından kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı gösterir, gereğini yapar.
*Bilgi ve haber alma, yorum yapma ve eleştirme özgürlüklerini ne pahasına olursa olsun savunur.

Saygılarımla
Yaşar Kiraz
www.yasarkiraz.com
 

Sayfa Bülteni

Soru ve görüşleriniz için yorum yapın: