Yaşar Kiraz Yazdı; Napolyon Bonapart ve Koç Bekir Ağa

Yaşar Kiraz│Eylül 21, 2013
Napolyon Bonapart ve Koç Bekir Ağa

Koç Bekir Ağa, 1749 senesinde Konya’da doğmuştur. Bekir Ağa'nın anası, Karaman'ın İlisra köyünden Afife hatundur. Babası Mevlâna sülâlesinden Halil Çelebidir.

Konya'nın yetiştirdiği önemli değerler arasında olan Koç Bekir Ağa Konya mektep ve medreselerinde biraz okuduktan sonra asker olur, İstanbul'a gider. Orada, yeniçeri ortalarından otuz bire kaydedilir. Mertliği, doğruluk ve cesurluğu gözden kaçmaz ve ocaklılar arasında tuğsuz vezir mertebesine yükselir. Daha sonra ise Karaman ve arkasından Konya’ya tayin edilir. Burada, askeri teşkilatçılığı sayesinde ünü artar. Padişah II. Mahmut döneminin Konya askeri birliğinin komutanı olur.

Napolyon Bonapart, 1799′da Akka kalesini kuşatır. Kalenin teslim edilmesi için kale komutanı olan Cezzar Ahmed paşa’ya mektup gönderir ancak Cezzar Ahmed paşa hiçbirini yanıtlamaz, sadece küçük bir not yollar ve şöyle der; “bu devlet beni, bu kaleyi sana vermem için paşa yapmadı.” O güne dek yenilmez unvanı taşıyan Napolyon, Cezzar Ahmed paşa’nın Akka savunması karşısında adeta hiç beklemediği bir durumla karşılaşır. Günlerce devam eder muhasara. Napolyon kalede stokların erimesini beklemektedir,  son darbeyi vurmak için.

Silah, barut, mühimmat ve en önemlisi gıda stoklarının bitmesi ile son darbeyi vuracak ve kaleyi alacaktı. Bu kale Fransa ve Napolyon için çok önemli idi, Orta Doğu ve uzak Doğu’ya açılması için.

İşte tam bu sırada sarayın emri ile Koç Bekir ağa “Konya birliği” ile yardıma gelir, Cezzar Ahmed paşaya. Rodos’tan gelen 3.000 kişilik ”nizam-ı cedid” ile birlikte.
Koç Bekir ağa, askerlerine Fransız birliklerini göstererek ilk emri ise;

-Koman, aslan sütü emmiş yiğitlerim koman!

Siperlerin diğer ucunda da ihtiyar Cezzar Ahmet Paşa yalın kılıç, askerlerinin başında ceylân gibi sekerek bağırıyordu;

-Koman aslan sütü emmiş gazilerim, koman!

Sonuç olarak, Napolyon neye uğradığını şaşırır ve kuşatmanın 64. gününde, ani bir geri çekilme kararı alır. Çünkü bu kaleyi ele geçiremeyeceğini anlamıştır. Uzak doğuyu ve Orta Doğu’yu sömürgeleştirme umudu Akka önünde çakılı kalmıştır. Bu ruh haliyle “kader beni bir ihtiyarın oyuncağı yaptı” (80 yaşındaki Cezzar [kasap] Ahmed paşa için) diyen Napolyon, daha sonrada “Akka’da durdurulmasaydım, bütün Doğu’yu ele geçirebilirdim” demiştir. Sayda ve Mısır'ı Osmanlı'ya bırakır sonra da Paris barış senedini imzalar Osmanlı'yla.

Akka'da yararlığı ve yiğitliği görülen Koç Bekir Ağa'nın Konya'ya döndükten sonra ünü, nüfuz ve itibarı iyice artmıştı. Halkın gözünde bir kahraman olarak tanınıyor ve yoksulları koruyan cömert bir insan olarak seviliyordu.

Ama rahatsız olanlar vardı.
O sıralarda, Konya'ya Abdurrahman adında zalim bir kadı gelmiştir. Kadı ortalığı kasıp kavuruyor, asıp kesiyordu. Halk buna dayanamadı. İstanbul'a yazılıp çizildi, adamlar göndertilerek kadı kaldırtıldı. Fakat aradan uzun zaman geçmeden II. Mahmut kadı Abdurrahman'ı iki tuğlu vezir olarak “valilikle” tekrar Konya'ya gönderdi. Cüreti artan kadının, içi öç ateşiyle yanıp tutuşuyordu. Önceki olaylarla ilgisi olduğu gerekçesi ile Koç Bekir ağaya diş biliyordu. Yine zulüm yapmaya başlamıştı. Koç Bekir Ağa duruma yine müdahale etmiş, kadıyı yakalamıştı. Kadı durumun ciddiyeti anlamış Bekir Ağa'ya yalvarıp yakarmıştı. Memlekette durmayacağına namus ve Allah'ın üzerine yemin ederek kaçmıştı, Konya’dan. (Kaçarken Ilgın ilçesinde başka bir olay sebebi ile ilgili olarak öldürülür)

Kadının yakınları ve adamları tarafından olaylar İstanbul’a saraya yanlış aksettirilir, yalan yanlış bilgiler verilerek saray yanıltılır.

Çarhacı Ali paşa 1809 yılında Konya valiliğine tayin edilir. İlk işi Koç Bekir ağanın katline ait fermanı çıkararak hile ile Çumra ilçesine bağlı Alibeyhüyüğü köyünde katlettirir, (otağ çadırında namaz kılarken tam secdede iken boğdurulur) Bekir ağayı.
Katledildiği yere defnedilir. (Makale resmi)

Evet değerli okurlar; bu köy yani Alibeyhüyüğü köyü benim doğduğum ve gençliğimin geçtiği köydür. Koç Bekir ağanın mezarı ise bizim eve 500 metre mesafededir. Çocukluğumuzda sürekli giderdik o mezara ama kim olduğunu bilmeden, sadece dua ederdik.

Bütün tarih kitaplarında ve tarihçilerin yazılarında Napolyon’a ilk yenilgiyi Cezzar Ahmed paşa tattırdı deseler de Akka savunmasının gizli kahramanı Koç Bekir Ağa zamanında, tarihi olayların içinde bulunmak ve bizzat kahramanı olmak itibarıyla hayatı ve şahsiyeti üzerinde durulması gereken değerlerimizden birisidir.

Akka müdafaasına yardımcı olarak Konya'dan giden Koç Bekir Ağa için o zamanın bir halk şairi bakın ne demiş;

Bekir Ağa bayrak açtı
Hak rahmetin ona saçtı
Ağaların aklı kaçtı
Gideriz küffâr üstüne

Bekir Ağa serler seri
Hepsinden âlâ askeri
Bekir Ağa ser askeri
Gideriz küffar üstüne

Denizden çıktık azade
(Cezzar Paşa)ya imdade
Kuvvet versin size hüdâ
Gideriz Mısır üstüne

Cezzar Ahmed Paşa ve Koç Bekir ağa torunlarına yani bizlere böyle muazzam bir tarih bıraktı...
Biz ne bırakacağız, onu düşünelim…
???

Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Dualarımızla…

Yaşar Kiraz

Kaynak:
*gizlenentarihimiz.blogspot.com
*www.turkudostları.net
*Osmanlı Arşivleri Ansiklopedisi

Sayfa Bülteni

Soru ve görüşleriniz için yorum yapın: