Aristoteles

Aristoteles, MÖ: 322-384 yılları arasında Ege denizinde Stageria’da doğmuştur. Stageria, İyonluların yerleşim bölgesi ve kültürünü içerdiğinden Aristo, İyon filozofu olarak bilinir. Aristotales’in yaptığı çalışmalar, düşünceler bu gün metafizik, fizik ve matematik konularında gelişimi sağlamıştır.

Aristoteles’in hayatı

Babası bir tıp hekimidir. Makedonya kralı Amnyntus’un hekimi olarak atanınca babası ile Makedonya’ya yerleşmiştir. Gençliğinde tıp alanında çalışmalar yapmış ve 17 yaşına gelince öğrenim için Atina’ya yollanmıştır. Platon’un öğrencisi olmuş ve yaklaşık 20 yıl Platon ölünceye kadar Atina’da kalmıştır. Platon Aristonun zekasını ve ilgisini çok takdir etmiş ve ona yunanca akıl anlamına gelen nous ismini vermiştir. Bu süre zarfında siyaset, politika ve edebiyat, felsefe dersleri almıştır. Platon’un ölümünden sonra Assos’ta onun kurduğu okulda 3 yıl görev almış ve evlenmiştir.

Assos’da okulun yöneticisi olan Aristo, bu dönemde hayatını ders vererek ve gözlemler yaparak geçirmiştir. 2. Philip oğlu İskender için öğretmen olarak Aristoyu seçmiştir. 3 yıl İskender’e öğretmenlik yaptıktan sonra babası ölen İskender kral olmuş ve Aristo danışmanı olarak atanmıştır. Bir süre sonra Aristo, en büyük hayali olan okulu kurmak için iskender’in yanından ayrılarak Atina’ya dönmüştür. İskender’in ölümü ile Aristo desteğini kaybetmiş üstelik iskender’in ona okul için yaptığı yardımlar eleştirilmeye başlanmıştır. Bu süre içinde dinsizlik ve ihanet ile suçlanmıştır. 

Aristoteles, Chalcis’e kaçmış ve orada kaptığı bir hastalıktan ölmüştür. Bugün kullandığımız lise ismi, Aristo sayesinde kullanılmaktadır.  Kurduğu okulu, Atina’da Apollon Lycceios anısına ayrılan alana kurmuştur. Bu nedenle kullandığımız lise ismi buradan gelmektedir. Akademi ve lise felsefe eğitimi vermekteydi. Daha sonraları ahlak siyaset ve metafizik konularında eğitimlerde başlamıştır. 14 yıl Aristotales, Lisenin yöneticisi olmuştur. Aristoteles, matematik, fizik, metafizik olarak 3 bölümde ders vermiştir.

Aristo’nun sonsuzluk ve süreklilik hakkında yaptığı araştırmalar matematiğin gelişimi için çok önemlidir. Aristoya göre, küre en biçimli şekildir. Bu nedenle evren küreseldir ve sonludur. Bir tek evren vardır. Aristoya göre, evren Ayüstü ve Ayaltı evren olarak ayrılmıştır. Yerden aya kadar olan kısım Ay altı, Ay’dan yıldızlara kadar olan kısım Ay üstü olarak adlandırılır.

Sayfa Bülteni

Soru ve görüşleriniz için yorum yapın: