İzm'ler Sözlüğü

İzm'ler Sözlüğü

Emperyalizm

Emperyalizm Bir devletin kendi sınırları dışındaki başka halklar ve onların toprakları üzerinde onların rızası olmadan egemenlik kurma yönündeki politikası. Dar anlamda emperyalizm ise Avrupalı...
>

Kapitalizm

Sınırlı olarak şahsi teşebbüse ve mülkiyete müsaade eden, kazanç (kar), rekabet ve rasyonellik ilkesine dayanan, genelde çok değişik özellikler arz eden ekonomik yapıya sahip rejim. Bugünkü...
>

Septizm

Septisizm; her tür bilgi savını kuşkuyla karşılayan, bunların temellerini, etkilerini ve kesinliklerini irdeleyen, ayrıca aklın kesin bir bilgi elde edemeyeceğini, hakikate erişilse dahi sürekli...
>

Makyavelizm

Makyavelist Düşünce Makyavelizm, İtalyan düşünür ve politikacı Niccolo Machiavelli'nin düşünceleri üzerine kurulu bir yaklaşımdır. Temelinde aslolan şeyin amaçlar olduğu, bu amaçların hangi...
>

Rasyonalizm

"Doğru ve genel geçer bilgi elde edilebilir. Böyle bir bilginin kaynağı akıldır, düşünmedir." tezini savunun görüşe, akılcılık (rasyonalizm) adı verilir. Bu görüşe göre, akıl yoluyla belirlenmiş...
>

Pasifizm

Pasifizm düşüncesinin temeli, ortaya çıkan sorunları; savaşla, ölümle, şiddetle çözmeye engel olmaktır.Pasifizm düşüncesinin temel maddelerini şu şekilde sıralayabiliriz; Tüm problemleri...
>

  

Sayfa Bülteni

Soru ve görüşleriniz için yorum yapın: