Altın adamlar

Türk/İslam Büyükleri

İbn-i Sina

Ailesi Belh'ten gelerek Buhara'ya yerleşmişti. İbni Sinâ, babası Abdullah, maliyeye ait bir görevle Afşan'dayken orada doğdu. Olağanüstü bir zekâ sahibi olduğu için daha 10 yaşındayken Kur‘an-ı...
>

İbrahim Kafesoğlu

1914 yılı Ocak ayında Burdur’da doğdu. Babası Receb Bey, I:Dünya Savaşı'nda Erzurum cephesinde şehit düştü. Annesi Hatice Hanım, oğlunu, büyük fedakarlıklarla yetiştirdi. Okulunu her yıl birincilikle...
>

İmam-ı Azam Ebu Hanife

İmam Âzam (büyük İmam) lâkabıyla bilinen, Ebû Hanife künyesiyle meşhur Numân b. Sâbit b. Zevta (Zûta) mutlak müçtehid ve fıkıhta Hanefi mezhebinin imamı (80/150 – 700/767). Ebû Hanife, Kûfe’de hicrî...
>

İmam-ı Gazali

Hüccetü'l-İslam (İslam'ın İspatlayıcısı) Asıl adı Ebu Hamid Muhammed olan İmam-ı Gazali Hazretleri Horasan bölgesinde Tus şehrinin Gazale köyünde 1058 yılında doğdu. İslam dünyasında Hüccetü'l-İslam...
>

İmam-ı Maturidi

Ehli sünnetin iki itikat imamından biri. İsmi, Muhammed bin Muhammed’dir. Künyesi Ebu Mansur olup, Matüridi ismiyle meşhur olmuştur. Doğum tarihi kesin bilinmemekte olup, Semerkand’ın Matürid...
>

İsa Yusuf Alptekin

1901 yılında Doğu Türkistan'ın Kaşgar vilayetine bağlı Yenihisar kazasında dünyaya geldi. Öğrenimini Doğu Türkistan'da tamamladıktan sonra çeşitli memuriyet görevlerinde bulundu. 1926 yılında Batı...
>

İsmail Gaspıralı

“Eğer millete yardım etmek istiyorsan elinden gelen işten başla” Gaspıralı İsmail 1851-1914 1851 yılında Kırım Bahçesaray yakınlarındaki Avcıköy'de doğdu. Babasının doğduğu köye nisbetle Gaspirinski...
>

Kanuni Sultan Süleyman

Osmanlı Sultanlarının Onuncusu İslam Halifelerinin Yetmişbeşincisi Yönetim Süresi: 1520-1566 Babası: Yavuz Sultan Selim Annesi: Hafsa Sultan Doğumu: 27 Nisan 1495 Vefatı: 7 Eylül 1566 1509 yılında...
>

Kaşgarlı Mahmud

Dilbilimci, Yazar, Etnograf, İlk Türk Haritacısı XI. Yüzyıl'da yaşayan Türk dil bilginidir. Divân-ı Lügati’t-Türk adlı eseriyle ünlüdür. Karahanlılar soyundandır. 1072 yılında yazmaya başladığı...
>

Kazım Karabekir Paşa

1882 yılında İstanbul'da doğdu. Mehmet Emin Paşa'nın oğludur. İlköğrenimini İstanbul, Van, Harput ve Mekke'de tamamladı. 1896'da İstanbul Fatih Askeri Rüştiyesi'ni, 1899'da Kuleli Askeri İdadisi'ni,...
>

Kutalmışoğlu Süleyman Şah

Osman Gazi'nin Dedesi Ertuğrul Gazi'nin Babası Oğuzların Kayı boyundandır. Doğum yeri ve tarihi hakkında kesin bilgiler yoktur. 1178 yılında doğduğu sanılmaktadır. TÜRKİSTAN'DAN DOĞU ANADOLU'YA...
>

Mehmet Akif Ersoy

1873 yılında İstanbul'da doğdu. İlköğrenimine Fatih'te Emir Buharî mahalle mektebinde başladı. Maarif Nezareti'ne bağlı iptidaîyi ve Fatih Merkez Rüştiyesi'ni bitirdi. Bunun yanı sıra Arapça ve...
>

  

Sayfa Bülteni

Soru ve görüşleriniz için yorum yapın: